Herplaatsers

just coming up to 6 years old ♡:

Soms hebben wij een herplaatser:

Dit zijn wat oudere hondjes, (bv. van 2 jaar tot ouder)  voor wie een goed en fijn tehuis gevonden moet worden.
Soms passen hondjes niet goed in een roedel en krijgen ze problemen onderling.
Niet dat er iets mis is met deze hondjes, maar het is dan beter dat ze een één op één relatie krijgen met
een baasje en niet in een roedel hoeven te leven.

Wij zoeken dan uiteraard een goed tehuis voor onze herplaatser!

U kunt mij contacteren als u belangstelling heeft voor een eventuele  herplaatser.